Godt nyt for faldtruede patienter i Vendsyssel.

Fald- og svimmelhedsambulatoriet i Ældremedicinsk afsnit i Hjørring er atter åben for henvisninger efter en delvis nedlukning pga. speciallægemangel. Det skriver Regionshospital Nordjylland.

Det er ingen hemmelighed, at sundhedsvæsenet mange steder mangler medarbejdere, så det er en fornøjelse, når det er nyheder af en anden slags. Først og fremmest for patienterne.

Fald hos ældre er en alvorlig tilstand. Vi ved at efter første fald, så er risikoen for at få et fornyet fald øget med 2-3 gange. Risikoen for hospitalsindlæggelse, skader og fraktur er stor, fortæller afdelingslæge Marie Sahlberg, speciallæge i intern medicin, geriatri.

– Vores patienter har ofte gået med symptomer igennem lang tid og har nogle gange været hos både praktiserende læge og andre speciallæger uden at man måske ikke har kunnet finde årsagen til svimmelhed eller fald, fortsætter hun.

Faldforebyggelse kræver en tværfaglig indsats, da borgeren ofte har mange forskellige problemstillinger som polyfarmaci, multimorbiditet (mange sygdomme på en gang), nedsat muskelstyrke, demens eller andre kognitive problemer. Den ældre kan også fx have et svækket sanseapparatet som eksempelvis nedsat syn og en bolig, hvor der er mange forhindringer.

– Anbefalingen om de forskellige tværfaglige tiltag til forebyggelse af fald bliver lagt i samarbejde med patient og pårørende, og det er vigtigt med et godt tværsektorielt samarbejde med både kommunen, den praktiserende læge og øvrige samarbejdspartnere, siger Marie Sahlberg.

På fotoet her er hun sammen med sygeplejerske Helle Thaarup Christiansen og fysioterapeut Anne Sofie Kjærsgaard i gang med at undersøge patient i ambulatoriet.

Foto: Regionshospital Nordjylland

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *