Arealer til erhvervsudvikling er på vej i Hjørring.

Når Thomas Nielsen og Lasse Gram Pedersen trods bidende kulde smiler varmt på fotoet foran en bar mark, er det i forventning om, at marken i løbet af de kommende måneder forvandles til et nyt erhvervsområde i Hjørring. Og når det netop er Thomas Nielsen og Lasse Gram Pedersen, der er fotograferet, er årsagen, at de som leadpersoner for området ”Erhvervsarealer” i Erhverv Hjørrings bestyrelse har skubbet kraftigt på for at få Hjørring Kommune til at gøre området modent som erhvervsområde.

Og når det netop er Thomas Nielsen og Lasse Gram Pedersen, der er fotograferet, er årsagen, at de som leadpersoner for området ”Erhvervsarealer” i Erhverv Hjørrings bestyrelse har skubbet kraftigt på for at få Hjørring Kommune til at gøre området modent som erhvervsområde.

Marken ligger i byens udkant nordøst for Sæbyvej bag Brdr. Sommers domicil. Arealet er på godt og vel 20.000 kvadratmeter. Som det kan skimtes på fotoet, er der jordbundsundersøgelser i gang. Det er et led i det igangværende arbejde med at forberede en lokalplan, der via høring og derefter politisk behandling forventes at kunne træde i kraft i løbet af foråret 2023.

Thomas Nielsen siger om forløbet:

”I Erhverv Hjørrings bestyrelse har vi erkendt, at Hjørring mangler arealer til, at mindre virksomheder kan udvide eller etablere sig, og ”Erhvervsarealer” er defineret som en mærkesag for erhvervsforeningen.

Lasse og jeg har via møder med først forvaltningen og derefter det politiske niveau i skikkelse af Søren Homann, formand for teknik- og miljøudvalget, og viceborgmester Per Møller skubbet på for at løse problemet med ledige erhvervsarealer.

Og jeg må sige, at vi har mødt stor imødekommenhed, og er meget tilfredse med, at der nu er en løsning på vej.”

Det kommende erhvervsområde ligger for enden af Anholtvej, som er en kort sidevej til den trafikalt belastede Sæbyvej. I den igangværende planlægning arbejdes der dog med, at trafikken til og fra området skal føres nordpå til Farøvej/Sprogøvej mod motorvejsudfletningen Hjørring C.

Lasse Gram Pedersen siger om forventningerne til det nye erhvervsområde:

”Lokalplanen bør indeholde færrest mulige begrænsninger på typer af virksomheder, der kan etablere sig. Jeg forestiller mig håndværk og mindre industri, men også kontor og lager bør kunne finde plads. Mon ikke virksomheder med 5 til 10 ansatte er de mest oplagte indflyttere.”

Thomas Nielsen og Lasse Gram Pedersen er enige om, at når de nye erhvervsmatrikler bliver udbudt til salg, ligger der en opgave i at markedsføre mulighederne. Ikke blot overfor virksomheder, der i forvejen er placeret i Hjørring, men også overfor potentielle tilflyttere.

Kilde: ErhvervHjørring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *