Næsten halvdelen af ynglende fugle er truede eller allerede uddøde

Fuglene omkring os er pressede. Faktisk er bestandene reducerede med omkring 600 millioner ynglefugle i EU siden 1980 ifølge en opgørelse fra BirdLife International.

Også i den danske natur er mange arter af ynglefugle pressede. 11 arter er allerede forsvundet fra den danske natur, mens yderligere 84 arter er truede. Det svarer til, at hele 47 procent af ynglefuglene i Danmark er forsvundet eller i risiko for at uddø på kortere eller længere sigt.

Når ynglefuglene har det så skidt, skyldes det først og fremmest, at mange af deres levesteder i den danske natur er forsvundet. Men det skyldes også intensiv landbrugsdrift, dræning af vådområder, forurening med næringsstoffer, brug af pesticider og fjernelse af gamle træer.

Her kan du læse om nogle af de 95 arter af ynglefugle, som enten er truede eller allerede er forsvundet fra danske natur. Klik her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *