Referat fra stormøde angående ny købmand i Åbyen.

Den nedsatte gruppe, som blev valgt i forbindelse med første stormøde d. 26 oktober , har brugt tiden på at undersøge leje af den gamle Købmand, her er det muligt at leje den, men på nuværende tidspunkt er der ikke indledt nogle forhandlinger på vilkår, da det først er vigtigt at finde ud af om der er opbakning fra borgerne i Åbyen/Asdal til opstart af en ny købmand.

Der er også undersøgt muligheden for at bygge en helt ny købmand, men økonomien på tæt ved 10mill for en sådan opførelse, virker umiddelbart som en stor udgift, men klart kommer der rigtig mange anparter, vil det bestemt være en mulighed.

Enkelte spurte ind til energipriserne, her kunne Hans oplyse at hvidevare (køl og frost) vil være nye og derfor ikke være så energislugende, der er også i projektet at alt lys skiftets til led lys. Igen for at spare på energien.

Der er ønske om et vindfang til butikken, maling osv. Der var tilslutning fra flere af byens borgere om at stille arbejdskraft til rådighed.

Dagrofa vil støtte op om købmanden, de vil sørge for at finde en der er intresseret i at være vores købmand, med fokus på det lokale samt være udadvendt og positiv. De hjælper han/hun med regnskab, vare lager osv.

Anparterne har en størrelse på 2500.- det er muligt at tegne det antal man har lyst og mulighed for. Der blev på aftenen udelt tegningsblanketter, de også hentes fra Facebook på fx borgerforeningens side og på sider om Åbyen og omegn.

Flere borgere spurte ind til oplandet omkring købmanden, specielt med henvisning til sommerhusområdet, der blev besluttet, at der skal laves en folder som deles ud i sommerhusområdet, her var der også flere der vil være behjælpelig med omdelingen. Der blev besluttet at der skal bankes på døre til indbyggerne i Åbyen og Asdal, så alle får mulighed for at tegne anparter.

Blanketterne afleveres på Liljevej 2, her kan der også hentes blanketter til underskrivelse, hvis man ikke har mulighed for selv at printe.

Målet i første omgang er, at der bliver tegnet 400 anparter, det vil give 1mill. Man behøves ikke bo i Åbyen/Asdal for at tegne en anpart. Alle kan.

Lidt info om borgermødet.. Man er velkommen til at downloade filen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *