Familie og Handicap afdelingen, Hjørring kommune søger to socialrådgivere eller socialformidlere til barselsvikariater.

Vi søger to socialrådgivere/-formidlere til barselsvikariater med tiltrædelse 1. december eller snarest herefter.

Da to af vores faste rådgivere har barsel, søger vi 2 vikarer til at dække ét vikariat i Familieafdelingen, samt ét vikariat i Handicapafdelingen.

I Familie- og Handicapafdelingen er vi organiseret i et Bydistrikt, et Landdistrikt, en Modtagelse med et Indsatsteam, et Handicapteam og et Familieplejespeciale under nærmeste ledelse af 5 teamledere samt én afdelingsleder.

Vi arbejder med udgangspunkt i fagstrategien ”Fælles Børn – Fælles Indsats”, hvor retningen er sat for et lavere sagstal, tidlig forebyggende indsatser, hyppig opfølgning samt inddragelse af barnet, familien, netværket og ikke mindst de professionelle fagpersoner omkring barnet ud fra den løsningsfokuserede metode; Signs of Safety.

I Børne- fritids- og undervisningsforvaltningen har vi en fælles defineret kerneopgave; ”Sammen skaber vi trivsel, læring og udvikling for børn, unge og familier”, hvor vores målgruppe er børn, unge og familier i udsatte positioner samt børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier.

Vi yder socialfaglig rådgivning, behandler underretninger, iværksætter forebyggende indsatser (§11), børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt behandler ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsgodtgørelse, og iværksætter øvrige hjælpeforanstaltninger indenfor rammerne af Serviceloven.

Vi anvender DUBU som IT- fagsystem og dermed også ICS som socialfaglig metode i børnefaglige undersøgelser og handleplaner.

Vi værdsætter at være en organisation med højt til loftet og kort vej fra idé til handling. Vi lægger ligeledes vægt på at være et arbejdsfællesskab med tillid, dialog og arbejdsglæde, og yder gerne en ekstra indsats for hinanden og kerneopgaven.

Derfor har vi også høj grad af frihed under ansvar fx i forhold til fleksibel arbejdstilrettelæggelse og hjemmearbejde, således at arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen.

Vikariatet i Handicapafdelingen:
Målgruppen i handicapteamet er børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier. Her vil du skulle arbejde indenfor servicelovens ramme med særlig vægtning på de handicapkompenserende ydelser. De handicapkompenserende ydelser består af behandling og opfølgning på merudgifter (SEL § 41), tabt arbejdsfortjeneste (SEL § 42 og § 43), hjemmetræning (SEL § 32) og aflastning/afløsning (SEL § 84.1) mv.
Herudover vil opgaven også omfatte generel råd og vejledning, iværksættelse af forebyggende indsatser, samt udarbejdelse af henholdsvis børnefaglige undersøgelser og børnehandicap udredninger. Vi arbejder specifikt med en neuropædagogisk tilgang i sagerne.

Vikariat i Landdistriktet:
I Landdistriktet iværksættes der indsatser efter Servicelovens kapitel 11 – herunder udarbejdes der børnefaglige undersøgelser jf. §50 og handleplaner. Der bevilges forebyggende foranstaltninger efter Serviceloven, og der sikres hyppig opfølgning i sagen, når indsatserne er iværksat.
Derudover arbejder vi med en specifik faglig arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i tilknytningsteori og mentalisering, som er det teoretiske fundament for vores tilgang i sagerne.
Der er et tæt samarbejde med hele almen-området, PPR, sundhedsplejen samt vores udfører-område.

Om dig:

 • Du er uddannet socialrådgiver/-formidler
 • Du har interesse i myndighedsarbejdet og særligt i fagligheden på børne- og familieområdet
 • Du har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt og deltager aktivt i udviklingsprocesser
 • Du kan lave en socialfaglig analyse og vurdering, og har en systematisk og målrettet tilgang i sagsarbejdet
 • Du er anerkendende og ressourceorienteret i din tilgang til borgerne
 • Du kan træffe myndighedsbeslutninger og bevare overblikket i konfliktfyldte situationer
 • Du arbejder helhedsorienteret og inddrager altid relevante samarbejdspartnere i sagen
 • Du kan prioritere i pressede situationer og nå dine deadlines, selvom mange arbejdsopgaver er i gang på samme tid
 • Du har barnet i centrum, og tænker i bedste og mindst indgribende løsninger så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt
 • Du bidrager til, at vi har tillid, dialog og arbejdsglæde på arbejdspladsen, og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø.
 • Du skal være indstillet på at indgå i en faglig udvikling af vores specifikke faglige arbejdsmetode. Arbejdsmetoden danner grundlag for afdelingens fælles sprog og faglige analyser og inddrages i supervisionen af teamet.

Om os:

 • Vi har et meningsfuldt arbejde med høj grad af ansvar og medindflydelse
 • Vi har en afvekslende og udfordrende arbejdsdag med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Vi har mange tværfaglige og tværgående samarbejdsrelationer, og arbejder relationelt koordinerende mhp. at sikre gode overgange og tværfaglige indsatser til glæde for barnet, den unge og familien
 • Vi har et godt kollegialt sammenhold
 • Vi har ledelse tæt på – bl.a. med sagsgennemgange, ledelsestilsyn og tilgængelighed ift. faglig sparring/retning i sagerne
 • Vi har en arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø prioriteres højt

Du kan med fordel gøre opmærksom på, hvorvidt det er stillingen i Handicapafdelingen, Landdistriktet eller begge som du ansøger.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos teamleder for Handicapafdelingen Charlotte Borup Nørlund 41936224 eller teamleder for Landdistriktet Nikoline Andersen 41936268

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende overenskomst.

Der indhentes reference samt børne- og straffeattest inden ansættelse.

Det er en fordel, at du har kørekort.


Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.


Send ansøgning online
Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke her “Send ansøgning”.

Ansøgningsfrist den 24/10-2022

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Med venlig hilsen Hjørring Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *