Regionens budget på plads: 50 millioner til særligt pressede hospitalsafdelinger

Regionsrådet i Region Nordjylland har netop besluttet at afsætte flere penge til en lang række områder og til konkrete tiltag, som får betydning for både nordjyderne og regionens personale. Tirsdag aften er der landet et budgetforlig mellem alle Regionsrådets partier.

Der har igennem længere tid været et stort pres på hospitalerne, hvor der også har været høj patientbelægning.

Derfor er forligspartierne enige om at afsætte 50 millioner kroner til de særligt pressede afdelinger på hospitalerne. Der er blandt andet sket en markant stigning i antallet af akutte patienter. Derfor sættes der blandt andet penge af til akutmodtagelser, medicinske afdelinger og til nye permanente intensivsenge.

Samtidig bliver behandlingskapaciteten forhøjet på en lang række områder. Det skal være med til at nedbringe ventelister og ventetid på blandt andet kræftområdet og ved sygdomme i urinvejene.

Derudover har kræftområdet især oplevet en stor stigning i antallet af patienter, som henvises til udredning og behandling af lungekræft, hvorfor der også her særskilt er afsat penge.

– Vi har været igennem en svær politisk prioritering. Jeg er derfor glad for, at vi nu får sat penge af til at sikre mere kapacitet til patientbehandlingen – herunder også på det psykiatriske område, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V). 

19 millioner til Psykiatrien

Psykiatrien styrkes også i budgettet. Især blandt børn og unge stiger antallet af henvisninger kraftigt, og ventetiderne øges. Forligspartierne har været særligt interesserede i at finde løsninger på det samlede psykiatriske område – og ikke kun på hospitalerne, men også hos de privatpraktiserende speciallæger.

Der tilføres i alt 19 millioner kroner til det psykiatriske område, hvor 14 millioner er øremærket til en styrkelse af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri.

– Psykisk sygdom påvirker i sig selv patienter og pårørende i høj grad, og vi ved også, at psykisk sygdom ofte medfører en lang række negative følgevirkninger, hvis ikke der tages hånd om vores psykisk sårbare i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi i høj udstrækning tager fat på Psykiatriens udfordringer nu, siger Mads Duedahl.

Neurorehabilitering i Brønderslev skal i gang

På anlægsområdet er regionen, som alle andre, udfordret af øgede udgifter til byggematerialer og håndværkere og lange leveringstider på byggematerialer.

Nyt Aalborg Universitetshospital er presset på økonomi og tid. Politikerne er på den baggrund enige om, at der skal være fokus på få og store byggerier i årene, der kommer. Mest væsentligt har forligspartierne afsat 115 millioner til at komme i gang med nybyggeri af Neurorehabiliteringen i Brønderslev, der lider under gamle og slidte forhold. 

Partierne enige om flere initiativer

Ud over behandlingskapacitet, nedbringelse af ventelister og penge til psykiatriske patienter, er forligspartierne også enige om at igangsætte et forsøg med frihospitaler, der skal give mere selvstyre på regionens hospitaler. Der er også enighed om at indføre 72 timers behandlingsansvar for de patienter, der er færdigbehandlet på hospitalet, og efterfølgende modtager kommunal sygepleje.

Der er også fundet 13 millioner til uddannelsesområdet, så der er en styrkelse på vej til uddannelsen af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ambulanceelever samt den lægelige videreuddannelse.

Regionsrådsformanden er glad og stolt over, at der er kommet styr på budgettet for 2023. Han hæfter sig også ved, at der er tale om et bredt forlig med alle partier.

– Jeg vil godt rose forligspartierne for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb, hvor fokus især har været på patienterne, og de særligt pressede afdelinger på hospitalerne, siger Mads Duedahl.

Regionsrådspolitikerne har på grund af årets økonomiaftale mellem regionerne og regeringen i alt haft mulighed for at afsætte 99 millioner kroner ekstra i 2023.

– Men det dækker sådan set kun bundne opgaver i og med, at der blandt andet kommer flere ældre. Men vi har haft mulighed for at hæve råderummet yderligere her i det nordjyske. Vi har fået frigivet over 20 millioner ved at hjemtage ambulancedriften, og derudover har vi fundet 15 millioner kroner ved at reducere i de administrative omkostninger i hele regionen. De penge kommer med i puljen, som vi kan bruge på tiltag, der direkte kommer patienter og personale til gode, siger Mads Duedahl. 

FRA VENSTRE: ANNY WINTHER (V), KIM FROST (K), LENE LINNEMANN (SF), KIM EDBERG (D), MADS DUEDAHL (V), MARIANNE MULLE JENSEN (R), MOGENS NØRGÅRD (S) OG SUSANNE FLYDTKJÆR (EL). PÅ BILLEDET ER IKKE KRISTOFFER HJORT STORM UDEN FOR PARTI, SOM OGSÅ HAR TILSLUTTET SIG BUDGETFORLIGET.
Tekst og foto: Region Nordjylland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *