Mere plast i Nordsøen og Skagerrak og det går ud over havpattedyr

Marsvin, spættet sæl og gråsæl indeholder kun i begrænset omfang mikroplastik.

Det viser en screeningsundersøgelsen foretaget af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen.

Maveindholdet på i alt 86 havpattedyr blev undersøgt, og resultatet var fund af i alt fire stykke mikroplastik. Det svarer til, at fem procent af havpattedyrene har mikroplast i sig.

”Det er glædeligt, at det i screeningsrapportens konklusioner fremgår, at det begrænsede fund af mikroplast antyder, at plast ikke udgør et væsentligt problem for danske havpattedyr i de indre danske farvande,” siger kontorchef Berit Borksted fra Miljøstyrelsen.

Læs rapporten: Screening for plastik i havpattedyr (PDF)

De fire fund var i maver fra spættet sæl. Der blev ikke fundet plastik i maverne fra marsvin og gråsæl. Der blev som forventet ikke fundet plast i 20 undersøgte ringsæler fra de ret uforurenede farvande ved Østgrønland.

Sammenligner man med andre studier, så ligger resultat for mængden af mikroplast i den lave ende. I et rimeligt sammenligneligt studie fra 2013 undersøgte man 107 maver af spættet sæl strandet på den Hollandske kyst i Nordsøen. Her blev der fundet mikroplastik i maverne på 11,2 procent af dyrene, og resultatet minder dermed om resultatet fra det danske screeningsundersøgelse.

Mere plast i Nordsøen og Skagerrak

Det ret lave forureningsniveau af havpattedyrene kan hænge sammen med, at dyrene primært er fanget i Bæltehavet og andre indre danske farvande. Overvågningen af affald på danske strande viser, at der gennemsnitligt forekommer langt mere affald i området Nordsøen og Skagerrak sammenlignet med Kattegat og andre indre farvande.

Undersøgelsen gentages

EU’s havstrategidirektiv kræver at Danmark skaber overblik over, om plastik forurening giver problemer for dyrene i havet. Den aktuelle undersøgelse har fokus på havpattedyr i primært indre danske farvande. Miljøstyrelsen planlægger at foretage en ny undersøgelse om 5-10 år for at undersøge udviklingen. Her forventes at blive suppleret med undersøgelser af dyr fra Nordsøen.

Disse fire stykker mikroplast blev fundet i sælernes maver. Hver blå tern er 1 gange 1 millimeter og giver dermed indtryk af størrelsen. 

Foto: Miljøstyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *