Red havet i din sommerferie: Fang og spis en strandkrabbe

Ødelagte levesteder, iltsvind og fiskebestande i tilbagegang. Havet omkring Danmark er smukt på overfladen, men naturen under havet lider og har i den grad brug for vores hjælp til at komme ud af biodiversitetskrisen.

Det er politikerne, og dem der påvirker havmiljøet eller udnytter ressourcerne her mest, der for alvor kan vende den tilbagegang, som havets natur har befundet sig i i årtier.

Men du kan også gøre noget – og samtidig få en god sommerdag ved havet ud af det.

Hjælp et hav i ubalance

Strandkrabber er en naturlig del af den danske havnatur. Men de seneste år lyder det fra både fiskere, biologer og forskningsinstitutionen DTU Fødevareinstituttet, at antallet af strandkrabber er eksploderet. Aimi Hamberg, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, forklarer:

-De mange strandkrabber er et symptom på, at vi har mistet mange af de fiskebestande, der ellers ville have spist krabberne. Det stigende antal strandkrabber skaber en ond cirkel i havet, siger hun.

Strandkrabberne spiser nemlig den føde, som andre bunddyr og fisk skulle leve af. Krabben spiser fiskenes yngel og fortrænger andre arter fra de gode levesteder.

Samtidig kan strandkrabberne ødelægge de undersøiske ålegræsmarker, når de graver rødderne op i jagten på føde. Krabberne spiser også de algespisende små krebsdyr, som normalt holder ålegræsset sundt og frit for skyggende alger.

Ålegræsset er også vigtigt for miljø og klima, da det optager og binder kvælstof og CO2 i havbunden.

Du kan gøre en forskel – og have det sjovt samtidig

  • Du og din familie kan være med til at skabe bare lidt mere balance i havnaturen ved at fange nogle af alle de mange strandkrabber – og spise dem.
  • Selvom du måske ikke gør det store indhug i den milliardstore krabbebestand i Danmark, så kan du på mikrolokalt niveau fjerne nogle af strandkrabberne og give mere plads til andre arter her.
  • Strandkrabben er en overset lækkerbisken, og af din fangst kan du lave en skøn krabbebisque, der i smag fuldt lever op til andre skaldyrssupper.
  • Spis ikke krabber fra lystbåds-eller industrihavne, da krabberne lever i kemikaliefyldt vand.

Vil du have flere muligheder for at opleve naturen nær jer, adgang til gratis ture og tid i naturen med jeres familie og andre familier? Så meld dig ind i fællesskabet Naturfamilier i dag!

Som Naturfamilie bliver i en del af et fællesskab med andre naturfamilier i jeres kommune. Her kan I idéudveksle, tage på ture sammen og få inspiration gennem de aktive lokale Facebook-grupper. Se mere “Her

Strandkrabbens fjende nr. 1 er hårdt presset

  • Den almindelige strandkrabbe er hjemmehørende i de danske farvande, men dens naturlige fjende torsken har de seneste årtier været i stærk tilbagegang i de indre danske farvande, Kattegat og særligt Østersøen.
  • Forskere mener, at tilbagegangen af torsk i Danmark har betydet vækst for krabberne, og det har sat gang i en ond cirkel, hvor det nu er krabberne, der er med til at holde antallet af torsk nede ved at spise torskens yngel.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *