Vendsyssel Historiske Museum har en lang tradition for arkæologisk luftfotografering

Vendsyssel Historiske Museum har en lang tradition for arkæologisk luftfotografering, og efter en længere pause, har metoden nu igen fundet anvendelse.

Når afgrøden på markerne begynder at modne, kan man se spor efter nedgravede stolper, grøfter og grave i kornet som farve- og højdeforskelle. Disse forskelle bliver specielt tydelige efter længere tids tørke på sandede jorder, Netop i år har forsommeren i Vendsyssel været meget tørt.

På luftfotoet kan man se spor af to forskellige slags huse fra tiden omkring Kristi fødsel. Midt i billedet ligger øverst et nedgravet hus fra jernalderen som en langoval grøn figur i kornet. Det er en hustype, der kun kendes fra Vendsyssel og Himmerland. Lige under og parallelt med det ses et normalt hus fra perioden. Det tegner sig som to rækker grønne pletter i kornet med seks i hver række. I hver af pletterne har der stået en tagbærende stolpe til huset. Det bliver spændende at se, hvad der ellers tegner sig i kornet hen over sommeren.

Kilde og foto: Vendsyssel Historiske Museum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *