Flere hænder på hospitalerne og en tryg opstart for nyuddannede

En række initiativer for 20 millioner kroner skal styrke robustheden af hospitalerne, der er under pres. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre en god opstart for nyuddannede og til rekruttering af ekstra hænder nu og her. Desuden iværksættes en række initiativer for at sikre det gode arbejdsmiljø. Skriver Region Nordjylland.

Flere hænder og fokus på det gode arbejdsmiljø

Der er pres på mange hospitalsafdelinger i Region Nordjylland, og det skal 20 millioner kroner være med til at dæmme op for resten af året og styrke hospitalernes robusthed.

– Rekruttering er generelt en af de største udfordringer for Region Nordjylland, og lige nu oplever vi et ekstraordinært pres på mange af vores afdelinger. Derfor har vi prioriteret to initiativer, der skal være med til at sikre, at vi får hænder nok lige nu, siger Søren Valgreen Knudsen (S), formand for udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering.

De to initiativer er en ny, særlig rekrutteringspulje samt et nyt pilotprojekt blandt nyuddannede på hospitalerne. Derudover prioriteres en række mindre indsatser for at styrke arbejdsmiljøet.

Rekruttering af flere hænder til pressede områder

Der oprettes en rekrutteringspulje på 12,5 millioner kroner til at finansiere yderligere hænder, hvor de medicinske afdelinger, akutområdet, inklusiv akutområder i Psykiatrien, samt Anæstesien prioriteres.

Det vil være midlertidige ansættelser, som kan afhjælpe manglen på bestemte faggrupper og aflaste det eksisterende personale og bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Allerede i dag bruger man eksempelvis portører til at aflaste i opgaver, som sygeplejersker bruger tid på, men som ikke kræver sygeplejekompetencer.

Denne pulje vil også give mulighed for at rekruttere studerende til studiejobs gennem et styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. De studerende bliver introduceret til et område og får en fast tilknytning til en afdeling, hvor de vil få flere og mere komplekse opgaver i takt med, at deres uddannelse skrider frem.

På baggrund af rekrutteringspuljen ønsker udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering, at man får kigget på, hvordan man kan bruge de forskellige fagligheders kompetencer bedst muligt i fremtiden, for rekruttering på tværs af fagligheder bliver en nødvendighed.

– Vi ser ind i en tid i sundhedsvæsenet, hvor vi er nødt til at tænke andre fagligheder ind for at sikre hænder nok. Derfor har vi også sat en pose penge af til at skabe en dialog om og arbejde fremadrettet med, hvordan vi sikrer at en faggruppes kernekompetencer kommer i spil, siger Søren Valgreen Knudsen.

Konkret bliver det til en indsats kaldet ”Rette hænder på rette sted”, hvor der er afsat 500.000 kroner til opstart af dette arbejde.

Nyuddannede tages ud af vagtplan

Region Nordjylland har et stort fokus på at sikre en god opstart som nyuddannet. Det bygger man nu oveni som led i en rekrutteringsindsats med et nyt pilotprojekt, som der er sat 3,5 millioner kroner af til.

Resten af året vil man fritage nyuddannede sundhedsfaglige professionsbachelorer samt social- og sundhedsassistenter på udvalgte områder fra at være en del af afdelingens normering den første måned.

Det skal give en mere rolig opstart med plads til at lære af erfarne kolleger. Man indgår ikke i vagtplanen, men er ekstra bemanding, så man har tid og rum til at lære den nye hverdag at kende.

– Med vores nye pilotprojekt for en tryg opstart har vi kigget mod Region Syddanmark. De har gode erfaringer med, at de nyuddannede bliver taget ud af normeringerne som en del af opstarten. Det vil vi nu også forsøge os med, og vi har store forventninger til, at det vil have en positiv effekt, når det kommer til at rekruttere personale og sikre den gode start på arbejdslivet, siger Søren Valgreen Knudsen.

Sikring af forbedret arbejdsmiljø

For at styrke det gode arbejdsmiljø er der også afsat følgende til nye initiativer:

– 400.000 kroner til kompetenceudvikling af ledere og vagtplanlæggere.

– 100.000 kroner til etablering af et tværgående netværk for vagtplanlæggere.

– 2,5 millioner kroner til kompetenceudvikling med henblik på faglig udvikling og aflastning i det daglige arbejde.

– 500.000 kroner til indkøb af arbejdstidsbesparende teknologi og udstyr.

Midlerne kommer af et forventet mindre forbrug på puljer, medicinområdet samt sundhedsområdets fællesudgifter. De er af administrationen blev indstillet til senere udmøntning med henblik på fastholdelse af sundhedspersonale, og det er en engangsydelse.

Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering vedtog fordelingen af midlerne på mødet 8. juni, hvor også konstitueret formand for Sundhedsudvalget Malou Skeel (V) deltog. 20. juni er det godkendt i Forretningsudvalget, og nu skal det endeligt godkendes i Regionsrådet 27. juni. Der tages dog forbehold for, at der kan ske ændringer i det beskrevne i forbindelse med Regionsrådets godkendelse af indstillingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *