Nu er der skabt politisk mulighed for etablering af et friplejehjem i Tornby

På byrådsmødet den 25. maj behandlede man som pkt 11 : Udarbejdelse af et nyt plangrundlag for et friplejehjem i Tornby.

Dette blev stemt igennem af et flertal bestående af Venstre, Konservative, Radikale og Nye Borgerlige. Imod stemte Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. 18 for og 12 imod.

På det foregående Økonomiudvalgsmøde havde borgmester Søren Smalbro (V),Per Møller(C),Mette Jensen (C),Jørgen Christensen (V) og Lene Bjørn Sørensen (B) anbefalet, at der gennemføres en fordebat og udarbejdes et forslag til lokalplan, som kommuneplantillæg, der giver mulighed for etablering af et friplejehjem i Tornby.

Friplejehjemmet tænkes placeret lige syd for Købstedvej i Tornby. Se skitse på hjemmesiden https://tornbyfriplejehjem.dk/

Friplejehjemmet bliver på 30 boliger, hvor der er mulighed for, at der kan bo par.

Friplejehjemmet er allerede blevet certificeret af Sundhedsstyrelsen.

Tornby Friplejehjem har en bestyrelse og en Støtteforening med bestyrelse. Støtteforeningen har nu over 350 medlemmer. Friplejehjemmet er en selvejende institution. Hvis der er overskud forbliver det i institutionen til gavn for beboerne.

Der skal nu udarbejdes en lokalplan. Vi forventer, at prisen på plejehjemmet bliver 60-70 mio kr. Det meste af finansieringen sker gennem kreditforening og bank. I etableringsfasen er der ingen kommunale tilskud. Herudover skal de to bestyrelser selv skaffe 7-800.000 kr. Det håber vi kan skaffe via lokale fonde og LAG-midler. Herudover vil det være nødvendig med private donationer. Vi forventer, at private donationer op til kr 16.000 kan fratrækkes på skattebilletten. Se hvordan på vores hjemmeside: https://tornbyfriplejehjem.dk/

Hvis alt går vel, forventer vi, at åbne for de første beboere medio 2024. Beboere vil blive visiteret af kommunen på samme måde, som til kommunale plejehjem. For den enkelte beboer bliver det ikke dyrere end kommunale plejehjem. Når friplejehjemmet er oppe og køre vil den blive styret af en lokal bestyrelse.

Oscar Djurhuus

Formand for den selvejende institution Tornby Friplejehjem.

FOTO: Modelfoto.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *