Fjernelsen af fisketrappen i Bindslev udsættes.

Fjernelsen af fisketrappen ved Bindslev Gl. Elværk er en af de største (hvis ikke den største) vandplanindsats i Danmark.

Fisketrappen er i følge Statens vandplaner udpeget som en spærring for fisk i vandløbet. Derfor har kommunen en bunden opgave i at skabe fri passage i området omkring den nuværende fisketrappe. Realiseringen af projektet vil åbne op for 210 km vandløb opstrøms. 

Projektet finansieres ved tilskud fra EU og skal være realiseret senest med udgangen af 1. kvartal 2023. Projektet er imidlertid blevet påklaget til Klagenævnet den 7. maj 2021. Klagenævnet har endnu ikke færdigbehandlet klagen.

Hjørring Kommune har derfor anmodet staten om udsættelse, og staten har ekstraordinært givet projektet udsættelse til den 31. december 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *