2722 marsvin drukner i fiskegarn hvert år – selv i beskyttede marsvinområder.

Hvert år drukner i gennemsnit 2722 marsvin, fordi de ved et uheld bliver fanget i danske fiskegarn. En del af de marsvin lider druknedøden, mens de svømmer rundt i havområder, hvor vi ellers har valgt, at Danmarks lille hval skal nyde en helt særlig beskyttelse.

Store Middelgrund i Kattegat er et eksempel på et beskyttet havområde, der på papiret burde være et sikkert sted for marsvin at svømme rundt. Men hvor bifangsten af marsvin i garn ikke desto mindre er ”meget høj”, som det fremgik af en rapport om bifangst af havpattedyr og fugle, som DTU Aqua kom med i efteråret.

De høje tal undrer Aimi Hamberg, havmiljørådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

– Det giver jo ingen mening, at vi udpeger et havområde som et vigtigt levested for marsvin og kalder det beskyttet, hvis der ingen reel beskyttelse er for marsvinet, siger Aimi Hamberg.

Havområder skal beskyttes ordentligt

Forskerne fra DTU Aqua vurderer, at i gennemsnit 2722 marsvin om året drukner i fiskegarn, og at det tal sandsynligvis er sat i den lave ende. Et tal, de har regnet sig frem til ved at følge flere års frivillig kameraovervågning af bifangst af marsvin på en række danske garnfartøjer.

Marsvinet er fredet og beskyttet gennem EU’s habitatdirektiv som såkaldt bilag IV art, hvilket betyder, at Danmark er forpligtet til at beskytte det.

Derfor er det ekstra problematisk, at marsvin fortsat kan vikle sig ind i garn og drukne i så godt som alle de 35 Natura 2000-områder, vi har udpeget for at give marsvin en særlig beskyttelse. Det bør der laves om på, mener Aimi Hamberg:

– Vi opfordrer til at lukke for alt fiskeri med såkaldt nedgarn og andre garn, der er problematiske for marsvin i de perioder, hvor marsvinet benytter området. Dermed får vi en mere reel beskyttelse af marsvinet i alle de 35 Natura 2000-områder i Danmark, hvor det er udpegningsgrundlaget for beskyttelsen, siger Aimi Hamberg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *