Grøn omstilling skal ske med respekt for elsikkerhed.

Med en to-tre-dobling af elforbrug og produktion i løbet af 2020’erne får landets elnetselskaber rasende travlt med at udvide og vedligeholde elnettene. Rasmus Hougaard, der er formand for elnetselskabernes Sikkerhedsudvalg, understreger, at kollegerne i marken – også de eksterne – fortsat skal kunne komme sikkert hjem til deres familier hver aften.AfJesper Tornbjerg

Elnetselskaberne afvikler løbende sikkerhedsdage for deres medarbejdere

Elnetselskaberne afvikler løbende sikkerhedsdage for deres medarbejdere. Arkivfoto: Jesper Tornbjerg

Pas på! Elektricitet er et fantastisk produkt og fundamentet for danskernes gode liv, men elektricitet kan også være farligt at arbejde med.

Elnetselskabernes Sikkerhedsudvalg under Green Power Denmark har – med input fra Energinet – afviklet en temadag om nogle af de ’farlige’ emner, der presser sig på i en verden, hvor elforbruget kan blive to- eller tredoblet i løbet af 2020’erne.

Et større elforbrug og en større produktion af grøn strøm vil kræve markant flere transformerstationer, kabler/muffer, kabelskabe og koblingsanlæg – og dermed mere travlhed i de elnetselskaber, der står for etablering, drift og vedligehold af rigtig mange høj- og lavspændingsanlæg, hvoraf en betydelig del af de eksisterende er tæt på pensionsalderen.

– Under den grønne omstilling er det vigtigt, at vi fastholder et meget højt sikkerhedsniveau, fastslår Sikkerhedsudvalgets formand, forsyningschef Rasmus Hougaard fra elnetselskabet Elinord under Frederikshavn Forsyning.

– Vi skal drage omsorg for, at vores kolleger i marken – hvad enten de er ansat af elnetselskaberne eller møder op som eksterne medarbejdere – ikke kommer galt afsted. Alle skal nå sikkert hjem til deres familier hver dag året rundt, fastslår han.

Vigtigt med en sund kultur

Om hændelser

I 2020 blev der ifølge Sikkerhedsstyrelsen indrapporteret 107 hændelser i form af ulykker og nær-ved-hændelser på alle Danmarks elektriske anlæg – altså også dem, der ikke ejes af elnetselskaberne.

I alt var der 28 indberetninger om personskader, 72 indberetninger om materielle skader og 7 nær-ved-hændelser. I 2020 var der ingen dødsulykker. 59 af hændelserne var på højspændingsanlæg. Statistikken for 2021 er ikke tilgængelig endnu.Læs mere på Opgørelse over hændelser i elanlæg 2020 (sik.dk)

Sikkerhedsudvalget er ikke en myndighed, men ifølge Rasmus Hougaard er det et vigtigt forum for udveksling af viden og erfaringer mellem elnetselskaberne, der i det daglige skal efterleve Erhvervsministeriet bekendtgørelse nr. 1608 om ’sikkerhed for drift af elanlæg’. 

– Elnetselskaberne har altid haft en kultur, hvor elsikkerhed bliver prioriteret rigtig højt. Lige nu har alle formentlig mere travlt end nogensinde, vi har stor udskiftning blandt medarbejdere, og mange selskaber er slået sammen. Det giver fordele, men det betyder også, at mange vil opleve at servicere en konkret transformerstation for første gang, påpeger Rasmus Hougaard.

Travlheden betyder også, at mange netselskaber trækker på eksterne partnere for at løse alt fra rutineeftersyn til akutte opgaver. Entreprenørerne har en kommerciel tilgang, og deres ansatte (eller deres underentreprenørers ansatte) har ofte ikke før besøgt de anlæg, de skal servicere.

– Udviklingen kan give sikkerhedsudfordringer, så det er vigtigt, at vi holder fokus, fastslår Rasmus Hougaard og understreger, at de fleste entreprenører gør et rigtig godt og sikkert stykke arbejde.

Lige nu har alle formentlig mere travlt end nogensinde, vi har stor udskiftning blandt medarbejdere, og mange selskaber er slået sammen. Det giver fordele, men det betyder også, at mange vil opleve at servicere en konkret transformerstation for første gang.

Rasmus Hougaard, forsyningschef, Elinord

Eksterne skal holde fokus

Elnetselskabernes egne ansatte bliver sjældent ramt af elrelaterede arbejdsulykker, men der er indikationer på, at der kan opstå flere misforståelser og fejl, når eksterne parter er involveret i at arbejde på transformerstationer.

– Vi kan som netselskaber fraskrive os ansvaret, når vi laver udbud, men det vigtigste er, at vi udvikler en sikker kultur sammen med vores partnere, så de får det samme høje sikkerhedsniveau, som netselskabernes egne medarbejdere. Vi skal også fravælge de virksomheder, der ikke kan dokumentere, at de har kompetencerne til at arbejde med spænding, siger Rasmus Hougaard, der har hørt om netselskaber, der har gjort lige præcis det, fordi de ikke var trygge ved, at en entreprenør kunne løfte opgaven sikkert nok.

Så meget vil elproduktion og -forbrug stige

Elproduktionen og -forbruget stiger markant mod 2030 og efterfølgende frem mod 2050. Det forventede elforbrug er således 94 TWh i 2030, ca. 2,5 gange højere end i dag (37 TWh i 2021). Dertil kommer ca. 10 TWh i forventet eleksport, som også skal transporteres. I alt skal det danske elnet således have kapacitet til at transportere op mod 104 TWh i 20302.

Foto: PR.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *