Landbrud: Regnen kommer, men det er ikke nok til at afværge tørken.

Tørken i år er kommet tidligere end normalt, og selvom der er regn på vej, er det ikke nok til at få tørkeniveauet tilstrækkeligt ned.

Det har været en usædvanligt hård tørkeperiode i Danmark dette forår, og tørkeindekset har nu ramt 10 de fleste steder i landet, både i Jylland, på Fyn og Sjælland.

Et så højt tørkeindeks betyder, at det jordvandsmagasin, som græs har til rådighed, er helt tømt for vand, mens planter og træer med dybereliggende rødder stadig kan hente vand fra dybereliggende jordlag.

Der er dog en lille håndsrækning på vej, idet der kommer regn ind over landet tirsdag. Ifølge DMI vil det formentlig være den vestlige og nordlige del af Danmark, der får mest regn, og det ventes, at der vil komme mellem 3 og 10 mm regn i Nord- og Vestjylland – måske op til 15 mm.

Fronterne passerer dog hurtigt, så det enkelte sted når ikke at få så meget regn, og mængden er heller ikke nok til at bringe tørkeindekset ned på et normalt niveau, da det kræver ca. 50 mm nedbør. Samtidig ventes et nyt højtryk med tørvejr og masser af sol i weekenden, så regnvandet hurtigt vil tørre ud igen.

Ifølge DMI er det ikke usædvanligt, at tørkeindekset stiger om foråret, men i år er det sket meget tidligt, og DMI betegner det som “ekstremt tørt” for årstiden.

Der kommer mest regn i den nordlige del af Jylland og mindre i de sydlige egne
Der kommer mest regn i den nordlige del af Jylland og mindre i de sydlige egne. Kilde: DMI

Den tørreste marts

Marts endte som den tørreste marts nogensinde målt, og april har været en anelse mere tør end normalt. Foråret har samlet set været det næsttørreste, som DMI har målt, siden instituttet begyndte at måle tørkeindeks i 2005.

“I april i år faldt der på landsplan 35,4 mm nedbør. Det er tæt på normalen for april, men langtfra nok til at modregne de sølle 4,2 mm, der faldt i marts. Foråret er den tørreste årstid i Danmark, men lige nu har marts og april samlet budt på usædvanligt lidt nedbør, og tørken er derfor langt mere udbredt, end vi normalt ser på denne tid af året,” sagde klimatolog Mikael Scharling forleden til DMI’s hjemmeside.

Her udtalte Søren Kolind Hvid, landskonsulent i afdeling for Planter & Miljø i SEGES Innovation, også, at landbruget i dén grad mærker tørken:

“For årstiden er det usædvanligt tørt i markerne over hele landet. Siden 10.-11. april er der stort set ikke kommet nedbør. Det er på nuværende tidspunkt først og fremmest en udfordring på de sandede jorde, der især findes i Vestdanmark. Det er knap en femtedel af det dyrkede areal i Danmark, der kan vandes. Og vandingsmaskinerne er i fuld gang. Det er de overvintrende afgrøder som vinterraps, græs og vintersæd, der først har fået behov for markvanding. Nogle marker, især marker med vinterraps, er allerede blevet vandet to gange. Det er usædvanligt tidligt at vande så meget. Det er for tidligt at sige, hvilken betydning det får. Det afhænger af, hvor længe tørken fortsætter.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *