Genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak-

Med virkning fra den 12. maj 2022, åbnes der for tobisfiskeri i tobisforvaltningsområde 3r (EU-zone) for de fartøjer, hvis ejere har ansøgt om tilladelse, og som opfylder vilkårene jf. bilag 6 meddelelse nr. 30 – 2022.

Fiskeristyrelsen udsender den 11. maj 2022 justeret tilladelse til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 3r hvor det i perioden fra den 12. maj 2022 til og med 29. maj 2022 er tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 16 tons tobis. Det skriver Fiskerforum.

Den tildelte mængde tobis i tobisforvaltningsområde 3r kan fiskes i den samme periode som den tildelte mængde i tobisforvaltningsområde 2r.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *