Honning kan være ulovlig at sælge: Ny undersøgelse finder pesticidrester fra rapsmarker.

Når honningbier samler nektar og pollen fra rapsmarker, der er sprøjtet med ukrudtsmidlet clopyralid, er der rester af pesticidet i honningen. En ny undersøgelse viser, at der i størstedelen af den testede honning er clopyralid over grænseværdien, hvilket medfører, at honningen slet ikke må sælges.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse på baggrund af undersøgelsen, hvis resultater er blevet offentliggjort for nylig.

Undersøgelsen har indsamlet nektar og pollen fra vinterraps samt honning fra bistader placeret ved rapsmarkerne. Markerne var dyrket konventionelt, og prøverne blev indsamlet i 2019 og 2020. Der blev fundet clopyralid i samtlige prøver, hvor midlet havde været anvendt i rapsen.

Det sker endda på trods af, at sprøjtningen er udført efter den gældende godkendelse for brugen af clopyralid, hvilket bl.a. betyder, at der er sprøjtet før blomstring.

Ifølge Miljøstyrelsen foreslår forskerne fra Københavns Universitet, der står bag undersøgelsen, at det bør undersøges, om det kan medføre lavere indhold af clopyralid i honning, hvis sprøjtningen foregår tidligere på sæsonen, eller hvis doseringen sættes ned.

Hvis det ikke er muligt at få indholdet af clopyralid i honning ned under grænseværdien, anbefaler forskerne, at anvendelsen af clopyralid-produkter i vinterraps stoppes.

Alternativt foreslås det, at grænseværdien hæves, da det på nuværende tidspunkt kan være et problem for biavlere, at de ikke må sælge deres honning.

Den nuværende grænseværdi er desuden ikke bestemt ud fra en risikovurdering, men alene fastsat ud fra detektionsgrænsen. Det vil sige, at grænseværdien næsten altid betragtes som overskredet, så længe midlet kan påvises. Derfor skriver Miljøstyrelsen, at en ansøgning til EU for clopyralid i honning formentlig vil resultere i en grænseværdi, som tillader en større mængde af clopyralid-rester i honning end i dag.

Ifølge Middeldatabasen er der i dag markedsført otte clopyralid-produkter i Danmark, mens yderligere ét produkt er på vej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *