Krig i Ukraine gør danskerne varme på grøn energi.

Der er massiv opbakning til mere vedvarende energi i den danske befolkning. Ukraine-krigen har særligt ændret danskernes holdning til vindmøller i nabolaget, skriver forskerne bag en ny undersøgelse fra TrygFonden.

Øverst på listen over de tiltag, som danskerne mener, at myndighederne bør gribe til for at undgå afhængighed af gas fra Rusland, er en hurtigst mulig udbygning med vedvarende energi. 74 procent af danskerne mener, at vedvarende energi bør udbygges hurtigst muligt, mens blot en fjerdedel ser positivt på indførsel af atomkraft i Danmark og blot cirka 6 procent ser kul som en del af løsningen.

Det viser TrygFondens nye undersøgelse ”Tryghedsmåling 2022 – Krigen i Ukraine og danskerne”.

– Selvom en del af kommunerne er store, og selvom det stadig er lettere at sige ja til vindmøller i kommunen end i baghaven, er det svært at tolke resultatet som andet end kraftigt skred til fordel for den grønne energi. Der er trods alt værre ting i horisonten end vindmøller, skriver forskerne i undersøgelsen.

Udbygningen med vedvarende energi skaber udfordringer i et tætbefolket og vindomsust Danmark, hvor det kræver god planlægning at få plads til både vindmøller, natur og mennesker. Modstanden mod vindmøller har historisk set spillet en markant rolle i kommunalvalgkampe, og fik senest meget spalteplads på tværs af landet i kommunalvalgkampen i november 2021.

Om Tryghedsmålingen

Forskernes analyse er baseret på en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført for TrygFonden i marts 2022 – cirka tre uger efter invasionen af Ukraine. Undersøgelsen er udført blandt et repræsentativt udsnit i befolkningen, hvor der tages højde for køn, alder, region og uddannelse på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 

Undersøgelsen er designet af professor Jørgen Goul Andersen, forskningschef i TrygFonden Anders Hede og Jacob Andersen fra Dansk Kommunikation.Læs ‘Krigen i Ukraine og danskerne’ på tryghed.dk

TrygFondens nye undersøgelse konstaterer imidlertid, at der er færre forbehold overfor vindmøller i nabolaget, hvis det mindsker afhængigheden af russisk energi. Et overvældende flertal af de adspurgte på tværs af landet svarer, at det er OK at opstille vindmøller i deres kommune – og langt flere end før krigen i Ukraine.   

Den seneste tryghedsmåling fra sommeren 2020 tydede på, at et betydeligt flertal kunne få øje på ”områder i kommunen, hvor der kan opstilles vindmøller”. I den nye måling har forskerne skærpet spørgsmålet, så svarpersonerne direkte blev spurgt til, om det er OK at sætte møller op et sted i kommunen.

– Umiddelbart skulle man nok forvente, at svarene blev mere forbeholdne, men det ser ud til, at den russiske energiklemme gør en meget større forskel end den nye spørgeformulering, skriver forskerne i publikationen.

Befolkningens opbakning er afgørende

I Green Power Denmark glæder man sig over danskernes stigende opbakning til grøn energi. Grøn omstilling er mere akut end nogensinde, hvis vi skal finder løsningerne på klimakrisen, afhængighed af naturgas og de høje energipriser.

– Vi står i en ny sikkerhedspolitisk situation med en frygtelig krig i Europa, og samtidig foran en truende klimakrise. Den accelererede grønne omstilling er mere nødvendig end nogensinde, og det er naturligvis helt afgørende, at befolkningen er med på rejsen, hvis vi både skal nå vores klimamål og blive uafhængige af russisk gas. Det understreger TrygFondens undersøgelse, at befolkningen er, så det er meget positivt, siger Kamilla Thingvad, der er direktør for energiproduktion, udvikling og handel i den nye interesseorganisation.   

Green Power Denmark har konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan producere og transportere nok grøn strøm til Danmarks og Europas omstilling.

Kilde: Trygfonden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *