Spar Nord lander tilfredsstillende resultat for 1. kvartal.

Torsdag offentliggjorde Spar Nord regnskab for 1. kvartal 2022, og trods tydelige spor af den usikkerhed, som har ramt den økonomiske udvikling, lander banken et samlet resultat på 276 mio. kroner efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 9,9 procent.

Det er særligt en stigning i realkreditformidlingen på 1,7 mia. kroner og en vækst i bankudlån på 0,6 mia. kroner, der sikrer det tilfredsstillende resultat. Dertil medfører tilbageførsler på nedskrivningssiden en mindre indtægt på 7 mio. kroner mod en udgift på 2 mio. kroner i samme periode sidste år.

– Vi kan generelt konstatere, at vi har nogle økonomisk stærke kunder, der selv i disse urolige tider har overskud og lyst til at lave forretninger med os, forklarer administrerende direktør Lasse Nyby og fortsætter:

– Så selvom Ruslands invasion af Ukraine sammen med stigende inflation og reducerede forventninger til den økonomiske vækst har medført tab på bankens obligations- og aktiebeholdning, ser vi alligevel fortrøstningsfuldt på 2022.

– Ydermere er det også i år, at vi kan se frem til åbningen af vores nye afdeling i Hørsholm og to nye bankområder på henholdsvis Lolland-Falster og i Allerød, hvilket skal sikre yderligere synlighed og endnu flere gode kunder i banken, fortæller Lasse Nyby.

Spar Nords nettorenteindtægter er med 436 mio. kroner 5 procent højere i første kvartal 2022 sammenlignet med samme periode sidste år, mens nettogebyrindtægterne steg med 10 procent til 438 mio. kroner. De samlede omkostninger steg til 592 mio. kroner mod 567 mio. kroner i perioden. Stigningen kan tilskrives øget løn- og driftsomkostninger.

Den øgede usikkerhed afledt af krigen i Ukraine har medført, at banken har foretaget et nyt ledelsesmæssigt skøn på 194 mio. kroner. Omvendt har Spar Nord reduceret det ledelsesmæssige skøn som følge af COVID-19 med 145 mio. kroner til 150 mio. kroner.

Udviklingen i kerneforretningen betyder, at Spar Nords basisindtjening lander på 322 mio. kroner før nedskrivninger mod 371 mio. kroner i 1. kvartal 2021. På baggrund af resultatet for 1. kvartal 2022 fastholder Spar Nord sine finansielle forventninger for hele året. Resultatet for 2022 forventes realiseret i niveauet 1.000-1.250 mio. kroner efter skat.

Læs mere om regnskabet her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *