Nu rykker gravemaskiner ind i gågaden i Hjørring.

Det hele handler om klimatilpasning og en flottere og finere bymidte, når 1. etape fra Sct. Olai Plads til og med Springvandspladsen begynder efter påske, tirsdag den 19.april. Vi forventer at den del af projektet er færdig inden årets udgang. Det er naturligvis ikke hele området der er gravet op på samme tid, men derimod mindre bidder der håndteres ad gangen, for at minimere generne for de nærmeste naboer.

– Det bliver rod og larm i en periode – ingen tvivl om det. Men vi håber selvfølgelig på at vores gode kunder fortsat vil besøge og støtte os, mens vi er gemt væk bag maskinerne. Vi er helt sikre på at det færdige resultat på sigt vil blive en stor fordel for alle butikkerne og alle der kommer og handler eller går en tur i centrum. Det bliver godt for hele livet i og omkring centrum af Hjørring, siger Rikke Ejsenhardt fra Hjørring Handel og Lars Dam fra Cityforeningen samstemmende.

Klimatilpasningsprojektet er en udspringer af midtbystrategien ”Hjørring – en nytænkt bymidte”, der blev vedtaget af byrådet i juni 2017

– Det er fantastisk at vi kan klimatilpasse og samtidig bruge det til noget positivt som kan skabe stemning og atmosfære i vores gader. Det som vi skal gardere os imod – altså kraftige regnskyl og store skader på grund af vand – kan vi vende til noget positivt nemlig til at forskønne byen. Det giver jo god mening at klare begge ting på en gang, siger formand for bygherreudvalget Per Møller (C).

Det overordnede formål med projektet er at gøre centrum af byen oplevelsesrig, dejlig at være i og flot at se på samtidig er det også et stort element af klimatilpasning. Vandet fra massive regnskyl i fremtiden skal nemlig være med til at gøre vores gågader mere interessante og hyggelige.

– Projektet har været længe undervejs og det har været en lang proces. Jeg er rigtig glad for at vi nu kommer i gang. Jeg er ikke i tvivl om, at det på den lange bane bliver til glæde og gavn får både handelslivet og alle, der færdes på gågaderne i centrum, siger medlem af bygherreudvalget Tim Jensen (S).

Planen er at lave områder i gågaderne, hvor man kan sidde og opleve både spejling af og lyden af rislende vand, som løber i små ”bække” gennem gaderne. Det kan lade sig gøre, fordi vi kobler projektet med Hjørring Vandselskabs renovering af vandledninger i området. Samtidig konstruerer vi vejene, så de i højere grad kan håndtere massive regnskyl som følge af klimaforandringerne. På den måde reducerer vi risikoen for ødelagte værdier og oprydningsarbejde som følge af stormflod og ekstrem regn, og samtidig bruger vi vandet og muligheden for at lede det væk gennem vores gågader.  

Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S har vundet opgaven med at klimasikre og forskønne 1. etape af Hjørring Midtby.

– Det vil komme til at rode i gågaden og blive knapt så nemt at komme rundt. Men vi håber at alle alligevel vil støtte op om og handle i butikkerne i gågaden – også mens det står på. Vi kan ikke komme udenom rodet, men det bliver rigtigt fint og godt på den anden side af det, siger medlem af bygherreudvalget, Lars-Peter Boel (V).

Som forberedelse til projektet er den gamle politigård blevet nedtaget, og for nyligt også en række af bygninger i Jernbanegade. Det har været med til at åbne midtbyen mere op og give mere luft. De fysiske forbindelser – veje og stier – og de lange åbne kig er vigtige, for at kunne skabe et naturligt flow fra Banegårdspladsen op mod gågaderne.

Men de nye muligheder for at se og bevæge sig i byen kan ikke stå alene. Derfor følger vi etape 1 op med endnu en etape i 2023. Denne gang i området fra Springvandspladsen til området ved den gamle politigård.

Vi vil løbende lægge nyt fra projektet ud på Hjørring Kommunes facebookside, så der er gode muligheder for at holde sig opdateret her.

Fakta

Projektøkonomi:

Den samlede realisering af projektet forventes at koste ca. 36 mio. kr., hvoraf Hjørring Vandselskab finansierer ca. 20 mio. kr.  

Tidsplan:

  • Springvandspladsen fra medio april – ultimo juni 2022 
  • Strømgade (fra Springvandspladsen til og med Kraghsvej og Stokbrogade)
  • Fra medio april – ultimo juni 2022, graves der kloak- og fjernvarmeledninger ned i midten af vejen. Der dækkes til og udlægges et lag asfalt som midlertidig belægning i sommerferien. 
  • Fra primo august – ultimo oktober 2022, færdiggøres arbejdet på strækningen.
  • Bassinpladsen (fra Kraghsvej til Sct. Olai plads) fra primo august – medio december 2022. 
  • Sct. Olai plads fra primo august – medio december 2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *